Kulturhistorisk vandring (Nordsidemarsjen)

Inquire Booking
Vandring langs den gamle ferdavegen på den veglause sida av Åkrafjorden, frå Kvandal til Eintveit. Det blir musikk og underhaldning med Jimmy Næss i løa på Eintveit.
Inquire Booking
Avgang båt frå Teigland Kai kl. 10:00
Retur ca. kl. 15:30

 

Highlights

-historie
-underhaldning
-lokal spekemat og rømmegraut (må bestillast)