Ei heiso reis 2020

Er de klar til å måla krefter, testa kløkt, fart og samarbeidsevne i kamp med nabobedrifta? Også i 2020 legg me ut på ei ny Heiso Reis!


Me gjentek suksessen og inviterer til lokalreality fritt etter modell frå 71 Grader Nord og Amazing Race.

– Reisa blei eventyrleg for alle som var med i fjor, og nå gler me oss til ei ny, strabasiøs utgåve med særs høg underhaldningsfaktor for alle deltakarar, seier arrangørar John Karsten Hustveit frå Åkrafjorden Oppleving og Morten Helland i Medvind24 Næringshage.

Gjennom ei heil dagsreis, både til lands og til vanns, skal deltakarane ta seg fram gjennom ei ukjent løype i vårt flotte nærområde. I løpet av løypa skal dei utfordrast på ei rekkje postar undervegs. Som tidlegare må deltakarane forventa å måtta ta seg noko ut, både fysisk, men også når det kjem til kreative evner, teamarbeid og tålmod. 

Gjengs for alle oppgåver og heile løypa: stor underhaldningsfaktor og garantert uforgløymelege augneblink. 

I fjor deltok heile 12 lag frå bedrifter i Etne og Vindafjord på reisa gjennom kommunane.

– Poenget er å tilby ein dag spekka med gode opplevingar for heile gjengen som deltar.

mandag 25. mai opnar påmeldinga for totalt 50 deltakarar – fordelt på ti femmannslag som må representera ei lokal bedrift eller organisasjon. Premien er ein flott vandrepokal (som må vinnast 3 gonger) og ein gåvesjekk på 5000,- kroner samt gratis deltaking påfølgande år.

Laga skal gjennomføra løypa på tid, men poenga ved kvar post undervegs vil også vega tungt når vinnaren skal kårast.

– Ruta og oppgåvene vil vera ny av året og sjølvsagt heilt framand for deltakarane.

 

Meir informasjon: kontakt John Karsten Hustveit på tlf.: 916 89 377

Høydepunkt

  • Lokal opplevingsreality i Vindafjord og Etne, lørdag den 19. september
  • Arrangørar er Åkrafjorden Oppleving og Medvind24 Næringshage, i samarbeid med fleire aktørar innan lokalt reiseliv og næringsliv
  • Arrangement for bedrifter, lag og organisasjonar
  • Ope for totalt 50 deltakarar (ti femmannslag)
  • Påmelding opna 25. mai kl 9 via Åkrafjorden Oppleving (www.aakrafjorden.no)

Reiserute

  1. TBA Etne/Ølen